October 7, 2022

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Mengetahui Pertanda Buruk ? Lakukan Hal Tersebut Agar Mendapat Perlindungan Allah SWT

2 min read

JAKARTA – Ketika melihat suatu pertanda buruk, sebagai seorang Muslim, sangat penting kita memanjatkan doa  kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, agar diberikan perlindungan.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabatnya agar bersikap wajar bila pertanda buruk terjadi. Rasulullah mengajarkan doa yang menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan itu ada di tangan Allah Ta’ala.

Dikutip dari nu.or.id, adapun doa ketika melihat sebuah pertanda buruk:

Allahumma la ya’ti bil hasanati illa anta, wa la yadzhabu bis sayyi’ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billahi.

Artinya: “Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah.”

Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Nuaim, dan Ibnus Sinni. (Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, (Beirut, Darul Fikr: 2018 M/1439-1440 H), juz I, halaman 407)

Mengutip suara.com – jaringan Telisik.id, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat Ibnus Sinni dari Uqbah (Urwah) bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ditanya perihal pertanda buruk.

Beliau menjawab, “Paling benarnya adalah pertanda baik. Sedang pertanda buruk tidak dapat menolak seorang Muslim. Kalau kalian melihat pertanda (buruk) yang kalian tidak sukai, hendaklah membaca, ‘Allahumma la ya’ti bil hasanati illa anta, wa la yadzhabu bis sayyi’ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billahi’.” (An-Nawawi, Al-Adzkar, (Kairo, Darul Hadits: 2003 M/1424 H), halaman 300).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menegaskan bahwa sebuah pertanda buruk tidak dapat menolak atau membelokkan dari maksud baik seorang Muslim.[]

Advertisement
Advertisement